anecik *...::CiChA WoDa::...

Temat: Pogórza - prośba o pomoc.
...Pogórze Środkowobeskidzkie: → Pogórze Rożnowskie – Dąbrowska Górα (583 m n.p.m.) → Pogórze Ciężkowickie – Liwocz (562 m n.p.m.) → Pogórze Strzyżowskie – Bardo (534 m n.p.m.) → Pogórze Dynowskie – Sucha Górα (591 m n.p.m.) → Pogórze Przemyskie – Suchy Obycz (618 m n.p.m.), Kopystańka (541 m n.p.m.), Na Wysokim (586 m n.p.m.), zależnie od przyjętej granicy → Pogórze Jasielskie – Wzgórze Franków (532 m n.p.m.) → Pogórze Bukowskie (Tokarnia 778 m n.p.m.) • I jeszcze na południu: → Pogórze Myjawskie – Bradlo (543 m n.p.m.) → Pogórze Ondawskie – Stebnicka Magura (899 m n.p.m.) Lista zestawiona przez geografów czeskich czy słowackich wyglądałaby nieco inaczej, ale nawet pozostając przy tym podziale widać rozbieżności. Dodatkowo różne...
Źródło: mp3.e-gory.pl/forum/viewtopic.php?t=1081Temat: Zalew Myscowa - Kąty???
...Załącznik U Z A S A D N I E N I E 1. Planowana do realizacji inwestycja pod nazwą "Budowa Zbiornika Wodnego Kąty -Myscowa na rzece Wisłoce" zlokalizowana będzie pod względem administracyjnym w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim, z zaporą czołową na terenie gminy Nowy Żmigród, obszarem cofkowym do gminy Krempna. Zlewnia Wisłoki powyżej zbiornika wodnego Kąty-Myscowa obejmuje Beskid Niski, ograniczony od północy pasmem Pogórza Jasielskiego, od wschodu Beskidem Dukielskim, od zachodu masywem Magury Wątkowskiej a od południa granicą z Republiką Słowacką. Zakres inwestycji podzielony został na 3 zadania: I Zadanie- Zbiornik z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą II Zadanie - Droga III Zadania - Ochrona zlewni zbiornika. 2. Budowa zbiornika Wodnego Kąty - Myscowa ma strategiczne znaczenie dla zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej doliny Wisłoki na...
Źródło: forum.beskid-niski.pl/viewtopic.php?t=340


Temat: Bandscan telefoniczny - ERA bandscan nieco inny- będę oryginalny :P
...Płaskowyż Proszowicki - Dolina Nidy (1) - .Dolina Nidy - Kazimierza Wielka - Donosy - Okolice Kazimierzy Wielkiej - Królewice, Charbinowice - Sędziszowice Pozwolę sobie zauważyć jedną rzecz. Jeśli treść cell info jest prawidłowa, Era wyświetla wszystkie komunikaty CB dwuczłonowo. U mnie np. jest "gm. Wagrowiec" | "Wielkopolska", a np. w Umieszczu na Podkarpaciu miałem komunikat: "gm. Kolaczyce" | " Pogorze Jasielskie". Zatem niewykluczone, że jest np. dwuczłonowy komunikat: "gm. Proszowice" | "Plaskowyz Proszowicki" albo "gm. Dzialoszyce" | "Dolina Nidy". Poza tym, często bywa, że kilka nadajników nadaje ten sam komunikat (w Wągrowcu i gminie Wągrowiec są łącznie 3 nadajniki Ery, wszystkie nadające ten sam komunikat - ten, który podałem powyżej. Także żeby dane były...
Źródło: new.radiopolska.pl/forum/index.php?showtopic=13366


Temat: Samoklęski
Może ktoś ma informacje, gdzie można znaleźć pozostałości albo chociaż samo miejsce, gdzie znajdował się dwór obronny (pałac) Mniszchów w Samoklęskach, koło Nowego Żmigrodu. Kiedyś były tam wykopaliska. Mam nadzieję, że tym razem nikt nie usunie mi postu - miejscowość leży przecież na pograniczu Beskidu Niskiego i Pogórza Jasielskiego.
Źródło: forum.beskid-niski.pl/viewtopic.php?t=1106
Szablon by Sliffka (© anecik *...::CiChA WoDa::...)